12.9.16

Ngày Tưởng Nhớ Trưởng Lão Giác Dũng

Ngày Tưởng Nhớ Trưởng Lão Giác Dũng
12 tháng 8 Âm lịch hằng nămGiác Dũng Mahathera Remembrance Day

August 12Lunar Year

No comments:

Post a Comment