26.8.17

Bài thơ tên là ĐÊM NGHE LÁ RỤNG

Người làm thơ gọi bài thơ mình làm là SỐNG CHỈ MỘT LẦN.
Rất tình và rất đạo.
Người đọc thơ thấy thơ mình đọc như một tiếng vọng giữa đêm dài hiu hắt.
Rất đạo và rất tình.
Lòng vương vấn bóng hình một pháp lữ vừa đã vội qua đi.
Mượn, xếp lại đôi lời thơ đã viết.
Đêm Đông nghe lá rụng xót xa nhiều.

15.8.17

Vipassana-bhavana: Việc cần làm đã làmXin hồi hướng công đức lành đến các vị hộ pháp hộ khóa. Cầu mong tất cả mọi người đều được bình yên. Cầu mong tất cả mọi người đều được hạnh phúc.