13.11.17

Sen xưa nay vẫn tươi màu

Hôm nọ có chút hương thiền thoảng qua.
Đến rồi đi.
Đi rồi đến với thời gian.