Ở đây

+ 1073
Cảm ơn quý vị đã đến với PTA.
Nơi ăn ở, chỗ học tập này đang được các cô chú anh chị tu sinh sắp xếp lại cho gọn gàn ngăn nắp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thiền đường Bình Yên, PTA

No comments:

Post a Comment