20.5.16

Hỏi dại

Rằm tháng Tư tới. Chú lo trồng cây. Chú nói đức Phật ra đời dưới gốc cây, thành đạo dưới gốc cây, và nhập niết-bàn cũng dưới gốc cây. Giờ chú ngồi thiền, chú cũng thích ngồi dưới gốc cây. Vậy nên, tưởng nhớ đức Phật trong mùa Phật Đản, chú thấy trồng cây là thích hơn hết.