Bây giờ

Thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt,
Vạn lý vô vân vạn lý thiên.
- Trần Thái Tông

  • Trưởng lão Giác Dũng đã viên tịch. Nhưng ngài luôn là vị thầy tâm linh và là chỗ dựa tinh thần của Phương Thảo Am. 
  • Đại Đức Giác Quý vẫn nghỉ ngơi, yên tu, tịnh dưỡng tại Phương Thảo Am.
  • Sư Giác Kiến là người hướng dẫn thiền, làm vườn và chăm sóc Phương Thảo Am. 
  • Ban Hộ Tự phụ trách việc tổ chức các hoạt động tu học, an sinh xã hội, phát triển cộng đồng tại Phương Thảo Am. Ban này do cô Nguyên Hoa làm trưởng ban, cô Tâm Hạnh làm thư ký.
  • Ban Hộ Tự mở rộng nối kết và nhân rộng các lớp học và các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ Ban Hộ Tự hoàn thành tốt công việc của mình. Ban này do thầy Như Lý làm trưởng ban, thầy Thiện Tài làm thư ký. 
  • Lớp V2 do cô Ngọc Bình làm lớp trưởng. Cô Chúc Quả làm thư ký.
  • Lớp A2 do chú Huệ Hiếu làm lớp trưởng. Cô Ngọc Tường làm thư ký.
  • Lớp B2 do cô Ngọc Đoan làm lớp trưởng. Anh Thiện Đức làm thư ký.
  • Lớp V3 do anh Tịnh Cảnh làm lớp trưởng. Chị Nga Ngọc làm thư ký.
Cầu mong BÂY GIỜ luôn là phút giây an bình của mọi người.