29.9.17

Làm gì?

Thầy trò huynh đệ chúng tôi thường nhắc nhau, dù cho trú xứ gần xa, mười hai tháng tám chúng ta tựu về, về đây dưới cội bồ đề, thăm thầy viếng bạn trọn bề nghĩa ân.

Về làm gì? Tưởng đã rõ, nhưng không rõ.

21.9.17

Học gì?


Học gì? Câu này nhiều người đến Phương Thảo Am đã hỏi. Hỏi nhiều lần. Hỏi vài người. Có khi hỏi người làm vườn. Có khi hỏi người quét lá. Có khi hỏi người lau bụi. Có khi hỏi người nấu bếp.
Câu trả lời chủ yếu qua loa.

6.9.17

Từ từ

Học tâm từ là học từ từ. Tập tâm từ cũng tập từ từ. Sống tâm từ cũng sống từ từ. Nhớ vậy nghe con!

Ps. Hôm qua các con, các bạn ghé thăm nhà. Nhưng thầy về muộn, chúng ta không gặp nhau được. Từ từ gặp nhau nhé. Chúc các con, các bạn AN VUI!