6.9.17

Từ từ

Học tâm từ là học từ từ. Tập tâm từ cũng tập từ từ. Sống tâm từ cũng sống từ từ. Nhớ vậy nghe con!

Ps. Hôm qua các con, các bạn ghé thăm nhà. Nhưng thầy về muộn, chúng ta không gặp nhau được. Từ từ gặp nhau nhé. Chúc các con, các bạn AN VUI!

No comments:

Post a Comment