29.9.17

Làm gì?

Thầy trò huynh đệ chúng tôi thường nhắc nhau, dù cho trú xứ gần xa, mười hai tháng tám chúng ta tựu về, về đây dưới cội bồ đề, thăm thầy viếng bạn trọn bề nghĩa ân.

Về làm gì? Tưởng đã rõ, nhưng không rõ.

Nhiều người hỏi tôi, tôi trả lời: Làm thinh.
Thế là nhiều người dần dần tự nhủ và nhủ nhau về, có lúc thì Phương Thảo Am, có lúc thì ở một nơi phù hợp mà xa tít, như tận Hà Nội,.. để Làm Thinh hưởng sự bình yên bên Thầy bên bạn.
12 tháng Tám âm lịch này, tưởng nhớ ngày sinh của Trưởng lão Giác Dũng, mọi người tu tập một ngày để ôn lại lời dạy của Thầy tại Phương Thảo Am, từ 7 giờ 00 đến 16 giờ 00.
Hẹn gặp chư huynh đệ, quý thân hữu và các bạn.

>>><<<

No comments:

Post a Comment