3.5.18

Thiền thở và Niết-bàn

Chuyện kể rằng, có hai vị Trưởng lão vốn là hai anh em, đi đến trú xứ của mình, được vây quanh bởi toàn thể tăng chúng. Khi đứng ngắm trăng, một vị Trưởng lão nhẩm tính các hành duy trì thọ mạng của bản thân, và bảo tăng chúng: “Từ trước tới nay, các thầy đã thấy những tỷ kheo nhập niết bàn theo kiểu nào? Người thì đáp: “Từ trước tới nay, con thấy các vị nhập niết bàn khi còn ngồi trên toà.”

8.3.18

Kinh Chuyển Pháp Luân

1) Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn trú ở Bàrànasi, tại Isipatana, chỗ Vườn Nai.
2) Tại đấy, Thế Tôn bảo chúng năm Tỷ-kheo:
– Có hai cực đoan này, này các Tỷ-kheo, một người xuất gia không nên thực hành theo. Thế nào là hai?

16.2.18

Xuân về


Xuân về trên Phương Thảo Am đơn giản quá.
Như chẳng có gì.