21.9.17

Học gì?


Học gì? Câu này nhiều người đến Phương Thảo Am đã hỏi. Hỏi nhiều lần. Hỏi vài người. Có khi hỏi người làm vườn. Có khi hỏi người quét lá. Có khi hỏi người lau bụi. Có khi hỏi người nấu bếp.
Câu trả lời chủ yếu qua loa.

Hôm nay, những người về thực hành thiền tại Phương Thảo Am muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi trên qua kinh Phật và kinh nghiệm.
Do duyên này, những người sơ cơ sẽ gặp nhau vào lúc 19 giờ 00 ngày 26/9/2017 (7/8/Đinh Dậu) tại Phương Thảo Am để tìm câu trả lời.
Âu cũng là duyên, thông tin đến các bạn, chúc các bạn vui.
Đăng ký tham dự buổi trao đổi này, xin liên hệ người làm vườn PTA: 0913.402.979 hoặc email: phuongthaoam@gmail.com

No comments:

Post a Comment