13.11.17

Sen xưa nay vẫn tươi màu

Hôm nọ có chút hương thiền thoảng qua.
Đến rồi đi.
Đi rồi đến với thời gian.

Mấy tuần qua, những người làm vườn Phương thảo am mãi bận tâm với mưa, gió, bão, lũ tứ bề.
Nay tạm dừng ngồi yên đôi phút, chợt bắt gặp chút hương đọng, xin lưu đây để nhớ.
Tin là sen xưa vẫn mãi tươi màu.
Cảm ơn người ghi dấu và sẻ chia.


No comments:

Post a Comment