20.9.16

Tinh tấn

Đức Phật dạy rằng ai sống lâu cả trăm năm mà lười nhác, không siêng năng học tập và rèn luyện thì không bằng sống một ngày mà siêng năng tinh tấn học tập và rèn luyện bằng tất cả khả năng của mình. Lời dạy này được ghi lại trong câu kinh Pháp cú số 112 như sau:Nguyên văn Pali:
Yo ca vassasataṃ jīve, kusīto hīnavīriyo / Ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo, vīriyamārabhato daḷhaṃ.

Trưởng lão Buddharakkhita dịch sang tiếng Anh:
Better it is to live one day strenuous and resolute than to live a hundred years sluggish and dissipated.
Hòa Thượng Minh Châu dịch sang tiếng Việt:
Ai sống một trăm năm,
Lười nhác không tinh tấn.
Tốt hơn, sống một ngày
Tinh tấn tận sức mình.


No comments:

Post a Comment