12.9.16

Biết đủ mới văn minh

Có nhiều cách hiểu khác nhau về văn minh.
Theo Jon Jandai, một người Thái rất đỗi bình thường, văn minh là đơn giản. Trong ý nghĩa đơn giản của ông là một triết lý sống biết đủ. Đó là một triết lý sống tuyệt vời có thể mang lại hạnh phúc cho bất cứ ai muốn.
Nếu bạn muốn, thử xem ông nói gì ở đây.

No comments:

Post a Comment