14.9.16

Bình yên

Người ta chỉ có thể tìm được sự bình yên ngay trong tâm mình. (Sn.919)
(Only within will one find peace).
No comments:

Post a Comment