13.9.16

Mong cầu chính đáng

Ai cũng có những mong cầu chính đáng. Có người thể hiện sự mong cầu bằng chính hành động thiết thực của mình. Có người bộc bạch sự mong cầu đó với người khác hầu mong sự đồng cảm và trợ duyên từ bên ngoài khi chưa đủ điều kiện để thiết thực hành động hướng đến sở cầu của mình. Sự bộc bạch như vậy cũng đáng được trân trọng không kém hành động thiết thực.

Có trường hợp, khi con người khó tìm sự cảm thông ở người thân, hay nói rộng hơn, ở đồng loại, họ có thể bộc bạch tấm lòng của mình trước trời phật.

Các hình thức cầu nguyện ở các cơ sở tôn giáo phản ánh thực tế này. Tất cả đều đáng trân trọng.
Gần đây, do phản ứng trước một số hình thức cầu nguyện mang tính mê tín dị đoan, việc cầu nguyện chính đáng đôi lúc cũng bị phê phán ở trường hợp này hay trường hợp khác. Thực tế này làm cho những người có mong cầu chính đáng, có nhu cầu cầu nguyện, trở nên hoang mang. Chẳng hạn, khi có người thân bị đau ốm, người ta muốn cầu nguyện cho người thân sớm bình phục, người ta không biết phải cầu thế nào cho phải. Các trường hợp như khi có con thi cử, có người thân mới qua đời, v.v... cũng vậy.
Triết lý sống Phật giáo hoàn toàn ủng hộ những mong cầu chính đáng. Ai muốn đều có thể tìm hiểu và ứng dụng được.
Bài Kinh Ước Nguyện (Kinh Trung Bộ, số 6) ghi lại lời Đức Phật dạy có thể giúp chúng ta hiểu được điều này.
Mong rằng ta được các đồng phạm hạnh thương mến, yêu quý, cung kính và tôn trọng...
Mong rằng ta được các vật dụng như y phục, các món ăn khất thực, sàng tọa và các dược phẩm trị bệnh...
Mong rằng những bà con huyết thống với ta, khi họ chết và mệnh chung, nghĩ (đến ta) với tâm hoan hỷ (và nhờ vậy) được quả báo lớn, lợi ích lớn!...
Chúng ta có thể đọc toàn bộ bài kinh ở đây.
Mong mọi người đều được bình an!

No comments:

Post a Comment