23.6.17

Trăng

PTA: Đêm cuối tháng Năm không trăng, mời mọi người thưởng bài thơ Trăng của nhà thơ Hồ Ngạc Ngữ.

Chạy mãi theo trăng quên ngọc quý
Câu thơ hay nhất tự tâm mình
Một mai trăng khuyết chìm sau núi
Ngôn ngữ không đùa được tử sinh
HỒ NGẠC NGỮ

No comments:

Post a Comment