13.6.17

Đường da rùa

PTA: Đường da rùa dẫn lối trên cỏ thơm. Ai rời Phương Thảo Am cũng nhớ con đường này. Dù qua lại ít nhiều, dường như ai cũng đã một lần sụp chân trên da rùa vì thất niệm. Chính tôi, sgk, tác giả của những tấm da rùa này đã từng sụp chân như thế. Tác giả của tấm hình dưới đây, cô Ch. Q., cũng đã từng bị bong sưng chân ở Phương Thảo Am. Còn tác giả bài thơ này là chú H.T.P., chuyên gia đi thiền tại PTA. An vui cùng cỏ hoa. Say hương cùng phương thảo là trải nghiệm thực của chú. Vui say như H.T.P. rất thường nhưng chẳng thường. Chẳng thường mà thường. Đó là cái vị ở PTA. Xin chia sẻ cùng bạn.
Đi trên đường da rùa
Bàn chân ai bước nhẹ
Như dấu ấn nhà vua
Bước như hôn trái đất

Từng bước chân an lạc
Rung cảm trái tim ta
An vui cùng cỏ hoa
Say hương cùng phương thảo

Bạn ơi ta cùng dạo
Trên phiến đá da rùa
Đường đời chớ hơn thua
Đường ta tinh tấn bước

Chẳng phiền đời thua, được
Quên đi chuyện mất, còn
Không chạnh lòng chê, khen
Hướng tâm vào vô ngã.....

No comments:

Post a Comment