10.2.17

Quan trọng là tỉnh thức

Tâm cảnh thay đổi thế nào đều không quan trọng. Quan trọng là tỉnh thức. Đó là lời mà Trưởng lão Giác Dũng thường nhắc nhở cho nhiều thiền sinh đến học thiền với ngài.
Với các thiền sinh đã có công phu tu tập khá khá, các hiện tượng lạ thường hay diễn ra trong tâm khi ngồi thiền. Gặp các trường hợp lạ như thế, người thực hành thiền hay lo không biết điều gì đang xảy ra với mình, rồi điều gì sẽ nảy sinh nữa đây... Thực chất, phần lớn những hiện tượng lạ diễn ra trong tâm khi ngồi thiền thường là các dạng ảo giác hay huyễn giác. Biểu hiện của các dạng ảo giác hay huyễn giác đó có thể là dấu hiệu cho thấy người đó thực hành ra sao, đến đâu. Nhưng tất cả đều không quan trọng đối với người thực hành tỉnh giác, hướng đến giác ngộ giải thoát. Dù đó là gì đi nữa, thảy đều hư ảo, không nên quan tâm. Quan trọng là người thực hành có tỉnh thức hay không. Tỉnh thức trong khi ngồi thiền, tỉnh thức trước những hiện tượng như thế, tỉnh thức trong cuộc sống, tỉnh thức trong từng giây từng phút, tỉnh thức ở mọi nơi. Mong là chúng ta đều có thắng duyên để thực hành được như vậy.
sgk

No comments:

Post a Comment