22.12.17

Chương trình cuối năm


CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM
Chia sẻ một góc nhìn về triết lý sống đẹp trong văn hóa Phật giáo: làm mới những giá trị sống qua phương pháp thực hành tỉnh thức.
Đăng ký tham dự: Liên hệ sư Giác Kiến 097.198.7105 hoặc phuongthaoam@gmail.com

No comments:

Post a Comment